Klage over parkeringsafgift

Har du fået en afgift/bøde for ulovlig parkering, og mener du at p-afgiften ikke er korrekt pålagt, har du mulighed for at gøre indsigelse.

Vejledning

Vær opmærksom på, at vi afgør klager over pålagte afgifter/bøder ud fra, om reglerne og færdselsloven er overtrådt. At parkering har fundet sted i god tro, medfører ikke i sig selv frafald af afgiften.

Hvis vi modtager en klage over afgiften, sætter vi opkrævningen i bero indtil klagen er afgjort.

Klage over parkeringsafgift

Skriv indsigelse og begrundelse

 

Får du ikke medhold af Parkeringsservice, og undlader du at betale afgiften, vil sagen blive overgivet til Opkrævningen / SKAT.

Hvis du fortsat er uenig i afgørelsen kan køretøjets registrerede ejer eller bruger bede SKAT om at få sagen prøvet i fogedretten. Det kræver dog, at afgiften ikke er betalt. SKAT sender så sagen til fogedretten.

Omkostninger forbundet med fogedsagsbehandlingen skal du selv betale, medmindre du får fuldt ud medhold i fogedretten.

Helsingør Kommunes afgørelse om pålagt afgift, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed og er ikke omfattet af forvaltningslovens § 19, jf. færdselsloven, § 121, stk. 2.


Parkeringskort

På parkeringskortet finder du oplysninger om p-pladser, invalidevognpladser, tidsrestriktioner i Helsingør mm.

Parkeringskort
Få en parkeringsskive

Du kan få en parkeringsskive hos Parkeringsservice, Helsingør Turistbureau, Tankstationer, Byens hoteller m.m.

Parkerings-app

Med parkerings-appen "Parkering Helsingør", bliver du hurtigt vejledt til en af de mange parkeringspladser i Helsingør Kommune. 

Gå til App-store for at hente p-appen

Gå til Google Android for at hente p-appen

Gå til Windows Phone for at hente p-appen

 

Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk