Omkostninger ved inddrivelse

Hvis afgiften ikke betales til tiden, udsendes der en betalingspåmindelse til den registrerede ejer/bruger. Såfremt afgiften fortsat ikke er betalt, udsendes rykker pålagt ekspeditionsgebyr på 250 kr. Betales afgiften fortsat ikke, iværksættes tvangsinddrivelse via SKAT ved udlæg/indeholdelse i løn mv.

Når der foretages udlæg, medfører det et ekspeditionsgebyr og en retsafgift pr. tilsigelse, hvis du selv møder op hos SKAT. Hvis SKAT skal foretage opkrævningen hos dig, koster det yderligere. Lønindeholdelse udløser også ekspeditionsgebyr.

Checks og lignende accepteres under forbehold af, at pengeinstituttet modtager betalingen.

Ved kontant betaling på posthus med terminal, er det udelukkende posthusets kvitteringstryk, der er bevis for hvilket beløb, der er indbetalt. Husk altid at påføre registreringsnummeret eller løbenummeret ved betaling.Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk