Reserverede parkeringspladser

Helsingør Kommune har reserveret enkelte p-pladser forbeholdt bestemte køretøjer.

Se efter skiltningen på de enkelte pladser

Reserverede parkeringspladser er enten afmærket med symbol på kørerbanen, med oplysningstavle eller begge dele, jf. vejbkg. §23, E 33, samt §9. FÆL §121, stk. 1, nr. 5.

Det kan enten være døgnet rundt eller i bestemte perioder, og der må IKKE parkeres på disse pladser med mindre andet er angivet.

Parkeringskort

På parkeringskortet finder du oplysninger om p-pladser, invalidevognpladser, tidsrestriktioner i Helsingør m.m.

Parkringskort
Få en parkeringsskive

Du kan få en parkeringsskive hos Parkeringsservice, Helsingør Turistbureau, Tankstationer, Byens hoteller m.m.

Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk