Reserverede parkeringspladser

Helsingør Kommune har reserveret enkelte p-pladser forbeholdt bestemte køretøjer.

Se efter skiltningen på de enkelte pladser

Reserverede parkeringspladser er enten afmærket med symbol på kørerbanen, med oplysningstavle eller begge dele, jf. vejbkg. §23, E 33, samt §9. FÆL §121, stk. 1, nr. 5.

Det kan enten være døgnet rundt eller i bestemte perioder, og der må IKKE parkeres på disse pladser med mindre andet er angivet.

Parkerings-app

Med parkerings-appen "Parkering Helsingør", bliver du hurtigt vejledt til en af de mange parkeringspladser i Helsingør Kommune. 

Gå til App-store for at hente p-appen

Parkeringskort

På parkeringskortet finder du oplysninger om p-pladser, invalidevognpladser, tidsrestriktioner i Helsingør m.m.

Vær opmærksom på, at kortet er vejledende. du skal derfor altid følge den lokale skiltning, hvor du ønsker at parkere.

Se Parkeringskortet
Få en parkeringsskive

Du kan få en parkeringsskive hos Parkeringsservice, Helsingør Turistbureau, Tankstationer, Byens hoteller m.m.

Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk