Reserverede parkeringspladser

Helsingør Kommune har reserveret enkelte p-pladser forbeholdt bestemte køretøjer.

Se efter skiltningen på de enkelte pladser

Reserverede parkeringspladser er enten afmærket med symbol på kørerbanen, med oplysningstavle eller begge dele, jf. vejbkg. §23, E 33, samt §9. FÆL §121, stk. 1, nr. 5.

Det kan enten være døgnet rundt eller i bestemte perioder, og der må IKKE parkeres på disse pladser med mindre andet er angivet.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus
Parkerings-app

Med parkerings-appen "Parkering Helsingør", bliver du hurtigt vejledt til en af de mange parkeringspladser i Helsingør Kommune. 

Gå til App-store for at hente p-appen

Parkeringskort

På parkeringskortet finder du oplysninger om p-pladser, invalidevognpladser, tidsrestriktioner i Helsingør m.m.

Vær opmærksom på, at kortet er vejledende. du skal derfor altid følge den lokale skiltning, hvor du ønsker at parkere.

Se parkeringskortet - pdf
Få en parkeringsskive

Du kan få en parkeringsskive hos Parkeringsservice, Helsingør Turistbureau, Tankstationer, Byens hoteller m.m.

Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk