Midlertidig skiltning

Midlertidig skiltning

I forbindelse med arrangementer rundt omkring i Helsingør Kommune, er det muligt at ansøge om anbringelse af midlertidige skilte, plakater og lignende, efter vejlovens §102, stk. 1.

Skiltet opsættes i tilknytning til den lokalitet hvor arrangementet foregår.

Send ansøgning via mail

Tilladelser til ophængning af plakater på elmaster

Der gives tilladelser til at ophænge plakater på Forsyning Helsingørs elmaster i forbindelse med cirkusbesøg, koncerter, kræmmermarked og lignende arrangementer.

Hvis du ønsker at ophænge plakater på Forsyning Helsingørs elmaster i Helsingør Kommune, skal du have en tilladelse. Du skal sende en ansøgning med oplysninger om, hvilket arrangement, det drejer sig om, hvor det skal afholdes og i hvilken periode, arrangementet skal holdes.

Tilladelsen gives af Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør.

Du kan læse mere om reglerne for skiltning under kommunens samlede politikker kaldet "Vores vej"

Læs reglerne for skiltning

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk