Kørsel og varekørsel i gågader

Chauffører der forsyner forretningerne med varer, skal gerne bidrage til at sikre fremkommeligheden for andre varebiler, udrykningskøretøjer og lignende.

Køretøjer bør holde mindst 1 meter fra husfacaderne. Ved varekørsel til flere butikker i Helsingør centrum anbefaler Helsingør Kommune, at chaufføren planlægger ruten nøje, så kapaciteten i de ensrettede gader bliver udnyttet bedst muligt.

Gågadezone (med almindelig kørsel tilladt)

Varetilkørsel er tilladt uden tidsbegrænsning og af- og pålæsning er tilladt uden for afmærkning, dog ved kontinuerlig aktivitet.

Parkering skal ske i en afmærket parkeringsbås.

Gågadezone(med varekørsel tilladt)

Varekørsel med af- og pålæsning er tilladt i tidsrummet:

  • Mandag-fredag kl. 00.00-10.00
  • Lørdag-søndag kl. 00.00- 9.00 

Se også Dispensation til kørsel og parkering i gågader

 

Parkeringskort

På parkeringskortet finder du oplysninger om p-pladser, invalidevognpladser, tidsrestriktioner i Helsingør m.m.

Parkringskort

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk