Vejlaug

For at kunne gennemføre en trafiksanering, skal beboerne på vejen være organiseret i en grundejerforening, ejerforening, lejerforening, vejlaug eller lignende.

Det organiserede fællesskab forestår økonomi og formalia i forbindelse med trafiksaneringen. Hvis vejens beboere har et organiseret fællesskab, vil der i vedtægterne være bestemmelser om afholdelse af udgifter til fælles anliggender.

Hvis I ikke er i et formelt organiseret fællesskab, må I oprette det fx i forbindelse med trafiksaneringen.