Vejledning i regler og valg

Før I vælger, hvilken type foranstaltning (bump o.l.) I skal have, er det vigtigt at have styr på forhold og regler, der skal tages højde for.

Før man vælger foranstaltninger til vejen, er det en god idé, at have indhentet de oversigtsplaner der findes for vejen, fx planer over placering af kloaker, belysning med videre. Da disse skal indgå i planlægningsarbejdet, og har betydning for placering og valg af foranstaltninger.

På kortene herunder kan du indhente forskellige oplysninger til brug under planlægningsarbejdet:

Se oplysninger på Helsingør Kommunes WebGIS Kort

Se fanerne: "Sti og Vejkort", "Park og Vej", samt "Ledninger"

Øvrige oplysninger om ledninger, kabler, kloakplaner og belysning osv. kan indhentes hos Forsyning Helsingør.

Se oplysningerne på Forsyning Helsingørs WebGraf Kort

Luk alle
Åben alle

Der skal tages højde for indkørsler til de enkelte ejendomme, så foranstaltningerne ikke forhindrer ud og indkørsel til ejendommen, gør det unødvendigt vanskeligt eller hindrer oversigten for dem, der skal ind og ud.

Ved opsætning af fysiske foranstaltninger, skal du være opmærksom på, at vejvand skal kunne løbe uhindret til vejbrønde. Enkelte eksisterende brønde kan dog sløjfes eller få en ny placering.

Vælger man at sætte fysiske foranstaltninger op, skal det også vurderes om det vil få betydning for oversigtforholdene generelt.

Det er normalt et krav, at en fysisk foranstaltning er belyst i de mørke timer. Vejens eksisterende belysning kan være nok, men i nogle tilfælde kan der stilles krav om særskilt belysning.

Første foranstaltning på en sidevej, skal tage hensyn til både ventende bilister og bilister, der svinger ind på vejen. En placering 25-30 meter fra vejtilslutningen vil i de fleste tilfælde være passende.

Den afstand, man vælger imellem de fysiske foranstaltninger, er afhængig af det hastighedsniveau, man ønsker på strækningen:

Ønsket hastighed Afstand imellem foranstaltninger
50 km/t 150 meter
40 km/t 100 meter
30 km/t 75 meter
10-20 km/t 25-30 meter

 

Tallene i tabellen over maksimale afstande er fastlagt i vejreglerne.

 

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.