Vejarbejdet udføres (Entreprenøren)

Her kan du læse mere om de forskellige forhold i forbindelse med vejarbejdets udførelse.

Entreprenøren vil normalt stille krav om en økonomisk sikkerhedsstillelse fra vejes beboere. En bankgaranti eller lignende vil ofte være et krav.

Sammen med entreprenøren bør der udarbejdes en tidsplan for arbejdets gennemførelse.

Trafiksaneringer udføres bedst i sommerhalvåret, hvor vejret er tørt og lunt. Entreprenøren skal søge om gravetilladelse hos Helsingør Kommune, inden arbejdet påbegyndes. Helsingør Kommune vil normalt føre kontrol tilsyn med dele af vejarbejdet.

Afmærkning og skiltning i forbindelse med vejarbejdet skal være efter gældende regler.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk