Er der andre løsninger end en trafiksanering?

I nogle tilfælde viser det sig måske, at det er ganske få bilister, der gør lokalvejen usikker. I de tilfælde, kan man i første omgang forsøge, at få ændret de dårlige vaner, ved at tale med den/de pågældende bilister. Alternativt kan man indkalde til et vejmøde.

Man kan fx opfordre til:

  • at alle kører forsigtigt, og afpasser hastigheden efter forholdene

  • at passe specielt på børnene

  • at tænke over, hvor lille tidsbesparelsen er ved at køre med fx 50 km/t, i stedet for 30 km/t i lokalområdet

  • generelt, at vise hensyn og respekt over for medtrafikanter.

Snoede vejforløb har ofte oversigtproblemer. Her kan en beskæring af beplantningen være løsningen.

Læs reglerne, for beskæring af buske og træer langs veje, herCenter for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk