Fortæl nabovejene om planerne for jeres vej

Det skal altid vurderes, om en trafiksanering af en lokalvej medfører, at trafikken flyttes til en nabovej, med efterfølgende trafikgener der. Helsingør Kommune vil foretage den vurdering, så det er en god idé, at initiativtagerne til en trafiksanering tager det med i betragtning.

Det kan også være, at nabovejene oplever tilsvarende problemer, og at der bør overvejes løsninger, i et større sammenhængende lokalområde.

I det tilfælde vil det være en god idé, at henvende sig til Helsingør Kommune sammen.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk