Hold et beboermøde

Undersøg, hvad de øvrige beboere på vejen oplever er problematisk. Det gælder om, at høre så mange som muligt i området, når en trafiksanering overvejes - både børn, ældre, bilister, cyklister og fodgængere.

Hold et beboermøde, eller gennemfør den første høring ved at omdele en skrivelse, hvor der vedlægges et kort over vejen.

På mødet - og i skrivelsen - bør I fortælle, hvilke problemer I mener der er, samt opfordre de øvrige beboere til (kortfattet), at beskrive de problemer de oplever. Problemstederne kan eventuelt angives på et vedlagt kortbilag.

Skrivelsen kan eventuelt udarbejdes som et afkrydsningsskema, hvori initiativtagerne på forhånd har udvalgt forskellige problemstillinger.

Det er også vigtigt, at få undersøgt om der overhovedet er interesse for en trafiksanering.

  • Fortæl, at trafiksaneringen skal ske via egen finansiering.
  • Fremlæg eventuelt et priseksempel med finansieringsforslag. 

Find inspiration til trafiksaneringsløsninger her

Normalt skal 2/3 dele af vejens beboere være indstillet på, at betale til trafiksaneringen, for at Helsingør Kommune kan give tilladelse til et trafiksaneringsprojekt.

Hvis I vurderer, at der er behov for at få hjælp til hele eller dele af processen, kan I henvende jer til et trafik- og byplanlægningsfirma og få et overslag på, hvad den del vil koste.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk