Hvorfor kan vi ikke trafiksanere vores vej selv?

Vejene i Helsingør Kommune er inddelt efter funktion - trafikveje, fordelingsveje og lokalveje. Kommunen har forskelligt ansvar, alt efter vejens

Trafikveje og fordelingsveje

Trafikveje udgør det overordnede vejnet, der betjener den gennemkørende trafik, samt den kollektive trafik, og binder Helsingør Kommune sammen med omverdenen. Fordelingsvejene forbinder lokalvejene med trafikvejene.

Trafikvejene vedligeholdes af enten Helsingør Kommune eller Vejdirektoratet, og kan derfor ikke trafiksaneres af beboerne på vejen.

Lokalveje

Lokalveje er alle øvrige veje. De betjener hovedsagelig trafik, der har ærinde i et lokalområde.

Nogle lokalveje har en særlig funktion fx:

  • Lokalveje med særlige forhold (gågader o.lign.).
  • Lokalveje med offentlig interesse (fx hvor en skole eller institution har adgang til vejen, eller hvor der er bustrafik).
  • Lokalveje som allerede er trafiksaneret, lokalveje i industriområder o.lign.

Lokalveje med særlige funktioner kan eventuelt trafiksaneres i samarbejde med Helsingør Kommune. Tag kontakt til Center for By, Land og Vand, hvis I vil høre mere om mulighederne for kommunal medfinansiering. Se kontaktinformationer nederst på siden.

Alle øvrige lokalveje kan, som hovedregel, trafiksaneres på borgernes eget initiativ, og for borgernes egne midler.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk