Vejlaug eller lignende?

For at kunne gennemføre en trafiksanering, skal beboerne på vejen være organiseret i en grundejerforening, ejerforening,lejerforening, vejlaug eller lign.

Det organiserede fællesskab, forestår økonomi og formalia i forbindelse med trafiksaneringen. Hvis vejens beboere allerede indgår i et organiseret fællesskab, vil der - i vedtægterne - være bestemmelser omkring afholdelse af udgifter til fælles anliggender.

Hvis I ikke, er i et formelt, organiseret fællesskab, må I oprette det, fx i forbindelse med trafiksaneringen.

Hvordan oprettes et vejlaug?

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk