Kommunale fortove, veje og stier

Det er Trafik, vej og Parkerings opgave, at holde alle kommunale veje, fortove, stier og pladser rene for snavs, affald, visne blade og ukrudt

Trafik, Vej og Parkering i Center for By, Land og Vand sørger for, at kommunale veje, fortove, stier og pladser bliver holdt rene for snavs, affald, visne blade og ukrudt. Desuden er Trafik, Vej og Parkering ansvarlig for, at rendestensbrønde, rørgennemløb og afløbsrender holdes rene for alt, der kan forhindre vandets frie løb. Opgaverne varetages dels af Helsingør Kommune, dels af de grundejere, der har facade ud til fortove og private fællesveje.

Hovedreglen er, at grundejeren har pligt til at udføre renholdelse, fjernelse af ukrudt, glatførebekæmpelse og snerydning på fortovet foran hans ejendom samt – hvis har bor ud til en privat vej – på hele vejarealet ud til vejens midte.

I forbindelse med efterårets løvfald fjerner Trafik, Vej og Parkering nedfaldne blade i den takt, hvor fejebilerne kommer rundt på de kommunale veje. I de større gågader sørger Trafik, Vej og Parkering for renholdelse af kørearealet i midten af gågaden.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk