Kørsel og varekørsel i gågader

Chauffører, der forsyner forretningerne med varer, skal bidrage til at sikre fremkommeligheden for varebiler, ambulancer, brandbiler og lignende.

Køretøjer bør holde mindst 1 meter fra husfacaderne. Ved varekørsel til flere butikker i Helsingør centrum anbefaler Helsingør Kommune, at chaufføren planlægger ruten nøje, så kapaciteten i de ensrettede gader bliver udnyttet bedst muligt.

Gågadezone med almindelig kørsel tilladt

Varetilkørsel er tilladt uden tidsbegrænsning. Af- og pålæsning er tilladt uden for afmærkning, dog ved kontinuerlig aktivitet.

Parkering skal ske i en afmærket parkeringsbås.

Gågadezone med varekørsel tilladt

Varekørsel med af- og pålæsning er tilladt:

  • Mandag-fredag kl. 00.00-10.00.
  • Lørdag-søndag kl. 00.00- 9.00.

Se også Dispensation til kørsel og parkering i gågader

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Parkeringskort

På parkeringskortet finder du oplysninger om p-pladser, invalidevognpladser, tidsrestriktioner i Helsingør m.m.

Vær opmærksom på, at kortet er vejledende. du skal derfor altid følge den lokale skiltning, hvor du ønsker at parkere.

Se Parkeringskortet

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk