Kørsel og varekørsel i gågader

Chauffører, der forsyner forretningerne med varer, skal bidrage til at sikre fremkommeligheden for andre varebiler, udrykningskøretøjer og lignende.

Køretøjer bør holde mindst 1 meter fra husfacaderne. Ved varekørsel til flere butikker i Helsingør centrum anbefaler Helsingør Kommune, at chaufføren planlægger ruten nøje, så kapaciteten i de ensrettede gader bliver udnyttet bedst muligt.

Gågadezone (med almindelig kørsel tilladt)

Varetilkørsel er tilladt uden tidsbegrænsning og af- og pålæsning er tilladt uden for afmærkning, dog ved kontinuerlig aktivitet.

Parkering skal ske i en afmærket parkeringsbås.

Gågadezone(med varekørsel tilladt)

Varekørsel med af- og pålæsning er tilladt i tidsrummet:

  • Mandag-fredag kl. 00.00-10.00
  • Lørdag-søndag kl. 00.00- 9.00 

Se også Dispensation til kørsel og parkering i gågader

 

Parkeringskort

På parkeringskortet finder du oplysninger om p-pladser, invalidevognpladser, tidsrestriktioner i Helsingør m.m.

Vær opmærksom på, at kortet er vejledende. du skal derfor altid følge den lokale skiltning, hvor du ønsker at parkere.

Se Parkeringskortet

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk