Offentlige veje

I Helsingør Kommune deles ansvaret for at fjerne sne og bekæmpe glat føre mellem kommunen og de enkelte grundejere.

Trafik, Vej og Parkering sørger for rydning af sne og saltning eller gruser på de offentlige veje, pladser, cykelstier langs veje samt på en række større stier

Snerydningen sker efter en prioritering, som er afhængig af trafiktætheden. Mindre veje bliver fortrinsvis ryddet i dagtimerne. På de stærkest trafikkeret veje tilstræbes det at udføre forebyggende saltning, så glat føre undgås på disse veje. I Helsingør Kommune deles ansvaret for at fjerne sne og bekæmpe glat føre mellem kommunen og de enkelte grundejere.

Snerydning i gågaderne i Helsingør City

Arealet langs husene i Helsingør City ryddes og saltes af grundejerne. Dette gælder kun for gågaderne Bjergegade, Stjernegade, Stengade, Bramstræde, Hovedvagtstræde, Gyldenstræde og Strandgade. De øvrige gågader i Helsingør by ryddes af grundejerne i hele gågadens bredde. Hver grundejer rydder ud for egen ejendom og til midten af gågaden.I mindre gågader rydder grundejeren sne til midten af gågaden.