Pligt til at vintervedligeholde

Pligten til at vinterrenholde gælder, uanset om grunden er bebygget eller ej.

Læs mere her på siden og i "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Helsingør Kommune."

Veje har forskellig status

Pligten til at holde veje rene og snerydde ligger enten hos det offentlige eller hos grundejerne.

I hovedtræk gælder:

  • offentlige kommunale veje og cykelstier langs disse renholdes og sneryddes af Helsingør Kommune
  • offentlige hovedstier og cykelstier renholdes af Helsingør Kommune
  • offentlige stier sneryddes af grundejerne med undtagelse af en række større stier der sneryddes af Helsingør Kommune.
  • andre offentlige stier og private stier renholdes af grundejerne
  • private fællesveje renholdes og sneryddes af grundejerne

Klager:

Alle klager vedrørende renholdelse af veje, stier, fortove eller pladser stiles til Center for By, Land og Vand, Team Vej.

Skriv til Center for By, Land og VandCenter for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk