Pligt til at vintervedligeholde

Alle grundejere har pligt til at rydde sne, salte og gruse.

Pligten til at vinterrenholde gælder, uanset om grunden er bebygget eller ej.

Veje har forskellig status

Pligten til at holde veje rene og snerydde ligger enten hos det offentlige eller hos grundejerne.

I hovedtræk gælder:

  • Offentlige kommunale veje og cykelstier langs disse renholdes og sneryddes af Helsingør Kommune.
  • Offentlige hovedstier og cykelstier renholdes af Helsingør Kommune.
  • Offentlige stier sneryddes af grundejerne med undtagelse af en række større stier der sneryddes af Helsingør Kommune.
  • Andre offentlige stier og private stier renholdes af grundejerne.
  • Private fællesveje renholdes og sneryddes af grundejerne.

Klager

Alle klager vedrørende renholdelse af veje, stier, fortove eller pladser stiles til Nordsjællands Park og Vej.

Skriv til Nordsjællands Park og Vej

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk