Snerydning og saltning

Du har som grundejer pligt til at rydde sne og salte omkring din grund og ejendom. Pligten gælder uanset om din grund er bebygget eller ej.

I hovedtræk gælder:

  • Offentlige kommunale veje og cykelstier renholdes og ryddes for sne af Helsingør Kommune.
  • Offentlige hovedstier og cykelstier renholdes af Helsingør Kommune.
  • Offentlige stier ryddes for sne af grundejerne med undtagelse af en række større stier, der ryddes af Helsingør Kommune.
  • Andre offentlige stier og private stier renholdes af grundejerne.
  • Private fællesveje renholdes og ryddes for sne af grundejerne.


Klager

Vil du klage over renholdelse af veje, stier, fortove eller pladser, så kontakt Nordsjællands Park og Vej.

Skriv til Nordsjællands Park og Vej

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk