Hvorfor har I ikke ryddet sne ved busstoppestedet på min vej?

Når der falder sne, kalder vintervagten det disponible mandskab på vagt. Men der kan gå op til 10 timer, inden alle gangarealer er ryddet for sne, fordi vi prioriterer arealerne, så de mest brugte ryddes først.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk