Kan I ikke lave huller i snevoldene, så man kan krydse gaden?

Nej. Det er dit ansvar som grundejer at lave hul i snevoldene på de steder, hvor det er naturligt at krydse gaden, dvs. på gadehjørner, ved fodgængerovergange m.m.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk