Sten og genstande på offentlig vej

Ifølge Lov om offentlige veje § 81 og Privatvejslovens §66, er det ulovligt at anbringe sten og genstande på vejarealer uden kommunens tilladelse.

Regler

Sten og genstande kan forårsage skade på såvel mennesker som køretøjer, fordi de kan være svære at se i mørke eller forbipassere. Sker der uheld på vejarealet, som medfører tab, kan det medføre bødeansvar og erstatningsansvar for den tilstødende grundejer.

Opdager du sten eller genstande i rabat eller på veje, skal du kontakte Parkeringsservice, som vil vurdere sagen, samt giver et eventuelt påbud til grundejer om at fjerne stenen. Ønsker du selv at anbringe sten eller genstande i rabat eller på veje for en kortere periode, skal du kontakte Parkeringsservice for at søge om tilladelse.

Lovtekster

For yderligere information se bekendtgørelse af lov om offentlige veje

 For yderligere information se bekendtgørelse af lov om private fællesveje

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk