Uheld på grund af huller i veje og fortov

Læs om informationer i forbindelse med uheld på offentlig eller privat vej.

Uheld på offentlig vej

Er du så uheldig, at du på grund af huller eller andre ujævnheder i belægningen, kommer til skade på en offentlig vej eller fortov, kan du søge erstatning fra kommunen.

Ved uheld på grund af manglende snerydning på kommunale fortove, er den tilstødende grundejer ansvarlig, og et eventuelt erstatningskrav skal rettes til grundejeren.

Sådan anmelder du din skade:

Anmeldelsen skal ske skriftligt eller på e-mail og indeholde oplysninger om:

  • Skadestedet.
  • Tidspunktet for uheldet.
  • Navn, adresse og tlf. nr.
  • Hvordan skete uheldet.
  • Hvilken skade er sket, materiel eller personskade.

Når Center for By, Land og Vand har modtaget din henvendelse, vil du modtage en bekræftelse på modtagelsen af dit brev, og anmeldelsen vil blive videresendt til kommunens forsikringsselskab, Gjensidige. Du vil direkte fra forsikringsselskabet modtage afgørelsen på sagen. Sagsbehandlingstiden er afhængig af uheldets omfang.

Anmeldelsen sendes til:
Helsingør Kommune
Center for By, Land og Vand
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
e-mail: blv@helsingor.dk

Uheld på private fællesveje

Er du så uheldig, at du på grund af manglende snerydning, huller eller andre ujævnheder i belægningen kommer til skade på en privat fællesvej, kan du søge erstatning ved at rette henvendelse til den tilgrænsende grundejer.

I henhold til Lov om private fællesveje § 57 er det den tilgrænsende grundejer, der har ansvaret for at holde vejen i en under hensyn til færdselens art og størrelse god og forsvarlig stand.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk