Vedligeholdelse af offentlige veje

Ifølge Lov om offentlige veje påhviler det Vejbestyrelsen at holde sine offentlige veje og stier i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

Rutinemæssige tilsyn

Med faste intervaller gennemgås alle offentlige veje til fods eller i bil. Alle farlige skader, huller, knuste fliser, skæve skilte med mere bliver registreret og udbedret. Alle bygværker, broer, fodgænger tunneller og broer mv. tilses og vedligeholdes tilsvarende.

Asfaltering af vejene i Helsingør Kommune

Den planlagte vedligeholdelse skal sikre, at vejene på længere sigt kan afvikle trafikken på en sikker og komfortabel måde og, at den investerede kapital ikke forringes. Hvert forår gennemgås vejene, og der foretages en tilstandsvurdering. Ud fra tilstandsvurderingen, planlægges det egentlige vedligeholdelsesarbejde, fortovsomlægninger, nye slidlag og bærelagsudskiftninger.

Giv et tip

Selv om Center for By, Land og Vand sørger for at føre tilsyn med vejene, er vi naturligvis meget interesserede i meldinger fra borgerne. Herved kan vedligeholdelsesarbejdet gøres bedre og hurtigere. Se kontaktadresse nederst på denne side.

Akutte tilfælde

Henvendelse ved akutte ting som fx vand på kørebanen, væltede træer over vej i forbindelse med storm og lignede skal ske til Nordsjællands Park og Vej på tlf. 49 28 49 60 eller nspv@nspv.dk

Uden for normal åbningstid kan Falck kontaktes på tlf. 70 10 20 30.

Offentlig eller privat vej? Link til pdf-fil

Tjek om din vej er en offentlig eller privatvej.

Offentlig eller privat vej? - Link til pdf-fil
Find din vej digitalt

Du kan også bruge Helsingør Kommunes digitale kort til at finde en vej. Når du kommer til de digitale kort, skal du til venstre under "Park og Vej" klikke på "Vejstatus" og "Vintervedligeholdelse". Derefter klikker på "Adresseopslag" og søge en adresse frem.

Se på signaturforklaringen for at se status på pågældende vej.

Vær opmærksom på at kun en del af en vejstrækning kan være privat fællesvej eller omvendt.

Find din vej digitalt

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk