Grundejere har ansvar for vedligeholdelse

Når en privat fællesvej er misligholdt eller ej er fremkommelig kan Trafik, Vej og Parkering i Center for By, Land og Vand give et påbud om en istandsættelse eller beskæring af træer og planter.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk