Helsingør Kommune er vejmyndighed

Som vejmyndighed er det Helsingør Kommune, Trafik, Vej og Parkering i Center for By, Land og Vand, der varetager myndighedsopgaverne med de private fællesveje og om nødvendigt ved hjælp af påbud sørger for, at vejene fremstår som sikre færdselsarealer for fodgængere, cyklister og bilister.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk