Påbud om istandsættelse af vej

I et påbud vil der være anført en sidste frist for arbejdets udførelse. Er arbejdet ikke udført inden denne frist, vil arbejdet blive udført ved Trafik, Vej og Parkerings foranstaltning for grundejerens regning.
Ved større arbejder, som fx overfladebehandling af kørebane, kan Trafik, Vej og Parkering bestemme, at arbejdet skal udføres som et samlet arbejde. For at undgå at vejen misligholdes er det meget vigtigt, at grundejerne taler sammen fx i et vejlaug eller en grundejerforening.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk