Aktivitet og samvær - væresteder og dagtilbud

Læs om de forskellige muligheder for aktiviteter om dagen i væresteder eller aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud).

I Helsingør Kommune kan du frit benytte Værestedet LIV, hvor du kan møde andre med udviklingshandicap, samværstilbuddet på Vinkeldamsvej hvis du oplever psykiske vanskeligheder og værestedet i Fiolgade hvis du har problemer med misbrug eller hjemløshed. Aktivitets- og samværstilbuddet på CABAS skal du henvises til fra Visitationen. Læs mere om visitation her

Det kan også være, at du i stedet er i målgruppen for beskyttet beskæftigelse. Læs om beskyttet beskæftigelse

Se flere spændende tilbud på listen nedenfor.

Værestedet LIV

LIV er et værested med fokus på samvær og aktiviteter. Du behøver ikke være visiteret til at bruge værestedet.

Målgruppe

Mennesker med udviklingshandicap.

Indhold

Værestedet LIV er en del af Socialpædagogisk Udviklingscenter (SPUC) på Vinkeldamsvej i Helsingør. Der er en cafe og derudover en række aktiviteter, herunder musik, badminton, bordtennis, zumba, fitness, fejring af diverse traditioner og almindelig hygge med film og computerspil.

Læs mere om Værestedet LIV på SPUCs hjemmeside

Se kvalitetsstandard for væresteder

Kontakt

SPUC
Vinkeldamsvej 10
3000 Helsingør
tlf. 49 28 34 30
E-mail: spuc@helsingor.dk

Værestedet i Fiolgade

I Fiolgade kan du få støtte og samvær, og du kan bruge værestedet uden at være visiteret.

Målgruppe

Mennesker, som har psykosociale problemer såsom misbrug, psykisk lidelse eller hjemløshed.

Indhold

Værestedet i Fiolgade er et indendørs tilholdssted i centrum af Helsingør. Her har du mulighed for socialt samvær og for at få en sundhedsplan, som udarbejdes ud fra din definition af hvad et sundt liv er for dig.

SE KVALITETSSTANDARD §79 - FOR KLUBBEN

Kontakt

Fiolgade 17A
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 16 00

CABAS

CABAS tilbyder aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud). Du skal visiteres til tilbuddet.

Målgruppe

Voksne med udviklingshandicap og funktionsnedsættelser.

Indhold

Aktivitets- og samværstilbud er en mulighed for at komme ud, møde andre og få et stimulerende indhold i hverdagen. I CABAS' aktivitets- og samværstilbud i Nygård kan du deltage i forskellige årstidsbestemte aktiviteter, sansemotorik og bevægelse, kreativitet, rytmik, havearbejde og køkkentjanser. 

Yderligere information 

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud

Læs mere på CABAS' hjemmeside

CABAS på Tilbudsportalen

Kontakt

CABAS i Nygård

Hellebækvej 61

Tlf. 49 28 48 48

E-mail: mail@cabas.dk

§ 104 Vinkeldamsvej

Samværstilbud for borgere med psykiske lidelser.

Vinkeldamsvej rummer et samværstilbud jf. Servicelovens § 104. Du kan frit bruge tilbuddet.

Målgruppe

Mennesker med psykiske lidelser, som ønsker aktivitet og samvær i hverdagen.

Indhold

Der er aktiviteter på Vinkeldamsvej, som brugerne har igangsat. Som bruger er du velkommen til at igangsætte nye. Medarbejdere fra tilbuddet kan hjælpe dig med at opsøge aktiviteter på Hamlet (hvis du er pensionist), biblioteteket på Kulturværftet eller andre steder i foreningslivet.

Flere oplysninger

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud

Kontakt

§ 104 Vinkeldamsvej
Vinkeldamsvej 10
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 11 17

Lov om Social Service

Væresteder og Aktivitets- og samværstilbud er dækket af Servicelovens §§ 79 og 104.

Læs om § 79 og 104 i Serviceloven
Visitation

De fleste tilbud til voksne med særlige behov i Helsingør Kommune kræver visitation. Visitation finder sted i myndighedsafdelingen Visitation og Indsats under Center for Særlig Social Indsats.

Visitation
Søg i lokal Frivilligbank

Søg frivillige til jeres forening, til events og frivilligaktiviteter.
Vil du være frivillig? Find et lokalt frivilligjob.


Link til Frivilligbank

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk (ingen personfølsomme oplysninger)