Aktivitet og samvær - væresteder og dagtilbud

Læs om de forskellige muligheder for aktiviteter om dagen i væresteder eller aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud).

I Helsingør Kommune kan du frit benytte værestederne LIV og Klubben og samværstilbuddet på Vinkeldamsvej.

Aktivitets- og samværstilbuddet på Center for Job og Oplevelse skal du godkendes til. 

Læs mere om Visitation

Det kan også være, at du i stedet er i målgruppen for beskyttet beskæftigelse. Læs om beskyttet beskæftigelse

Se flere spændende tilbud på listen nedenfor.

Værestedet LIV

LIV er et værested med fokus på samvær og aktiviteter. Du behøver ikke være visiteret til at bruge værestedet.

Målgruppe

Mennesker med udviklingshandicap.

Indhold

Værestedet LIV er en del af Socialpædagogisk Udviklingscenter (SPUC) på Vinkeldamsvej i Helsingør. Der er en cafe og derudover en række aktiviteter, herunder musik, badminton, bordtennis, zumba, fitness, fejring af diverse traditioner og almindelig hygge med film og computerspil.

Læs mere om Værestedet LIV på SPUCs hjemmeside

 Se kvalitetsstandard for væresteder

Kontakt

SPUC
Vinkeldamsvej 10
3000 Helsingør
tlf. 49 28 34 30
E-mail: spuc@helsingor.dk

Værestedet Klubben

Klubben er et værested. Du kan få støtte og samvær, og bruge Klubben uden at være visiteret.

Målgruppe

Mennesker, som har psykosociale problemer såsom misbrug, psykisk lidelse eller hjemløshed.

Indhold

Klubben er et indendørs tilholdssted i centrum af Helsingør, hvor du kan få morgenmad hver dag og et varmt måltid mad en gang om ugen. Derudover har du mulighed for at få en sundhedsplan, som udarbejdes ud fra din definition af hvad et sundt liv er for dig.

Personalet kan yde støtte til praktiske gøremål, råd og vejledning, ligesom de til tider kan ledsage til behandling.

I Klubben har du mulighed for at være med til at planlægge og deltage i faste ugentlige aktiviteter (fx. bordtennis og svømning), udflugter samt diverse brætspil, billard m.m.

SE KVALITETSSTANDARD §79 - FOR KLUBBEN

Kontakt

Klubben
Svingelport 8B
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 16 00

Center for Job og Oplevelse

Center for Job og Oplevelse tilbyder aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud). Du skal visiteres til tilbuddet.

Målgruppe

Borgere med sociale, psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser.

Indhold

Dagtilbuddene under Center for Job og Oplevelse er organiseret efter forskellige principper:

På dagtilbuddet Højvangen og Vinkeldamsvej møder du en form for byliv med de muligheder det indebærer, herunder idræt, kultur, oplevelser, udflugter, sang og musik, årstidsbestemte aktiviteter, sansemotorik og bevægelse.

På Gydevej indgår du i diverse arbejdsopgaver, store som små, i forskellige værksteder. Det er suppleret med masser af udeliv og fokus på identitet gennem arbejdet, årstidsbestemte aktiviteter, fysisk aktivitet, idræt, bevægelse og motion.

Yderligere information 

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud

Læs mere på Center for Job og Oplevelses hjemmeside

Center for Job og Oplevelse på Tilbudsportalen

Kontakt

Center for Job og Oplevelse
Højvangen 11, 3060 Espergærde
/ Gydevej 17, Esbønderup, 3230 Græsted
Tlf. 49 28 48 48 
E-mail: mail@cfjoo.dk

§ 104 Vinkeldamsvej

Samværstilbud for borgere med psykiske lidelser.

Vinkeldamsvej rummer et samværstilbud jf. Servicelovens § 104. Du kan frit bruge tilbuddet.

Målgruppe

Mennesker med psykiske lidelser, som ønsker aktivitet og samvær i hverdagen.

Indhold

Der er ikke aktiviteter på Vinkeldamsvej, men medarbejdere fra tilbuddet kan hjælpe dig med at opsøge aktiviteter på Hamlet (hvis du er pensionist) eller andre steder i foreningslivet.

Flere oplysninger

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud

Kontakt

§ 104 Vinkeldamsvej
Vinkeldamsvej 10
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 11 17

Lov om Social Service

Væresteder og Aktivitets- og samværstilbud er dækket af Servicelovens §§ 79 og 104.

Læs om § 79 og 104 i Serviceloven
Visitation

De fleste tilbud til voksne med særlige behov i Helsingør Kommune kræver visitation. Visitation finder sted i myndighedsafdelingen Visitation og Indsats under Center for Særlig Social Indsats.

Visitation
Søg i lokal Frivilligbank

Søg frivillige til jeres forening, til events og frivilligaktiviteter.
Vil du være frivillig? Find et lokalt frivilligjob.


Link til Frivilligbank

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk (ingen personfølsomme oplysninger)