Aktivitet og samvær - væresteder og dagtilbud

Læs om de forskellige muligheder for aktiviteter om dagen i væresteder eller aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud).

I Helsingør Kommune kan du som Helsingørborger frit benytte: 

Aktivitets- og samværstilbuddet på CABAS skal du henvises til fra Visitationen. Læs mere om visitation her

Det kan også være, at du i stedet er i målgruppen for beskyttet beskæftigelse. Læs om beskyttet beskæftigelse

Se flere spændende tilbud på listen nedenfor.

Værestedet LIV

LIV er et værested med fokus på samvær og aktiviteter. Du behøver ikke være visiteret til at bruge værestedet.

Målgruppe

Mennesker med udviklingshandicap.

Indhold

Værestedet LIV er en del af Socialpædagogisk Udviklingscenter (SPUC) på Vinkeldamsvej i Helsingør. Der er en cafe og derudover en række aktiviteter, herunder musik, badminton, bordtennis, zumba, fitness, fejring af diverse traditioner og almindelig hygge med film og computerspil.

Læs mere om Værestedet LIV på SPUCs hjemmeside

Se kvalitetsstandard for væresteder

Kontakt

SPUC
Vinkeldamsvej 10
3000 Helsingør
tlf. 49 28 34 30
E-mail: spuc@helsingor.dk

17A - Vejen frem

I Værestedet 17A - Vejen frem i Fiolgade kan du få støtte og samvær, og du kan bruge værestedet uden at være visiteret.

Hvem er det for?

17A er for dig, som har sociale problemer såsom misbrug, psykisk lidelse eller hjemløshed og har brug for et sted at være.

Indhold

17A - Vejen Frem er et indendørs tilholdssted i centrum af Helsingør. Her har du mulighed for socialt samvær og for at få en sundhedsplan, som udarbejdes ud fra din definition af hvad et sundt liv er for dig.

SE KVALITETSSTANDARD §79 - FOR KLUBBEN

Kontakt

Fiolgade 17A
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 16 00

CABAS

CABAS tilbyder aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud). Du skal visiteres til tilbuddet.

Målgruppe

Voksne med udviklingshandicap og funktionsnedsættelser.

Indhold

Aktivitets- og samværstilbud er en mulighed for at komme ud, møde andre og få et stimulerende indhold i hverdagen. I CABAS' aktivitets- og samværstilbud i Nygård kan du deltage i forskellige årstidsbestemte aktiviteter, sansemotorik og bevægelse, kreativitet, rytmik, havearbejde og køkkentjanser. 

Yderligere information 

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud

Læs mere på CABAS' hjemmeside

CABAS på Tilbudsportalen

Kontakt

CABAS i Nygård

Hellebækvej 61

Tlf. 49 28 48 48

E-mail: mail@cabas.dk

Café Vinkeldammen

Samværstilbud for borgere med psykiske udfordringer.

Café Vinkeldammen er et sted, hvor du kan komme og være sammen med andre mennesker, få en kop kaffe og købe et godt hjemmelavet måltid mad.  

Åbningstider: 
Mandag: 8.30-14.30
Tirsdag:  8.30-14.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.30-14.30
Fredag: 8.30-14.30 

Du kan også besøge Rådgivningen i Café Vinkeldammen tirsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 12.30-14.30.

Læs mere om Rådgivningen i Café Vinkeldammen 

Hvem er caféen for?

Mennesker med psykiske udfordringer, som ønsker samvær i hverdagen.

Indhold

I Café Vinkeldammen kan du være med til at arrangere aktiviteter for dig selv og de andre gæster.  Hver dag skal nogen hjælpe med at lave mad. Medarbejdere fra tilbuddet kan hjælpe dig med at opsøge aktiviteter på Hamlet (hvis du er pensionist), biblioteteket på Kulturværftet eller andre steder i foreningslivet.

Kontakt

Café Vinkeldammen
Vinkeldamsvej 11
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 11 17

Lov om Social Service

Væresteder og Aktivitets- og samværstilbud er dækket af Servicelovens §§ 79 og 104.

Læs om § 79 og 104 i Serviceloven
Visitation

De fleste tilbud til voksne med særlige behov i Helsingør Kommune kræver visitation. Visitation finder sted i myndighedsafdelingen Visitation og Indsats under Center for Særlig Social Indsats.

Visitation
Søg i lokal Frivilligbank

Søg frivillige til jeres forening, til events og frivilligaktiviteter.
Vil du være frivillig? Find et lokalt frivilligjob.


Link til Frivilligbank

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk (ingen personfølsomme oplysninger)