17A - Vejen frem

I Værestedet 17A - Vejen frem i Fiolgade kan du få støtte og samvær, og du kan bruge værestedet uden at være visiteret.

Hvem er det for?

17A er for dig, som har sociale problemer såsom misbrug, psykisk lidelse eller hjemløshed og har brug for et sted at være.

Indhold

17A - Vejen Frem er et indendørs tilholdssted i centrum af Helsingør. Her har du mulighed for socialt samvær og for at få en sundhedsplan, som udarbejdes ud fra din definition af hvad et sundt liv er for dig.

SE KVALITETSSTANDARD §79 - FOR KLUBBEN

Kontakt

Fiolgade 17A
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 16 00

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Værestedet Klubben

Fiolgade 17A

3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 16 01