Aktivitetshuset Nygård

Samværs- og aktivitetstilbud (dagtilbud) for borgere med psykiske lidelser. Du skal være visiteret for at bruge tilbuddet.

Aktivitetshuset Nygård indeholder et tilbud jf. Servicelovens § 104. En rådgiver fra Visitation og Indsats skal visitere dig til tilbuddet, før du kan bruge det.

Målgruppe

Borgere med psykiske lidelser, som ønsker aktivitet og samvær i hverdagen.

Indhold

Forskellige aktiviteter, som du som bruger af stedet selv er med til at vælge. Tilbuddets medarbejdere samarbejder med dig om at afsøge muligheder for at du kan deltage i mere ordinære aktivitetstilbud.

Flere oplysninger

Se mere på Aktivitetshuset Nygårds egen hjemmeside

 

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud

 

Kontakt

Aktivitetshuset Nygård
Hellebækvej 61, Nygård
3000 Helsingør
tlf.: 49 28 11 17


Lov om Social Service

Væresteder og Aktivitets- og samværstilbud er dækket af Servicelovens §§ 79 og 104.

Læs om § 79 og 104 i Serviceloven

Aktivitetshuset Nygård

Hellebækvej 61, Nygård

3000 Helsingør

tlf.: 49 28 11 17