Aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud) på Center for Job og Oplevelse

Center for Job og Oplevelse tilbyder aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud) jf. Servicelovens § 104. Du skal visiteres til tilbuddet.

Målgruppe

Borgere med sociale, psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser.

Indhold

Dagtilbuddene under Center for Job og Oplevelse er organiseret efter forskellige principper:

På dagtilbuddet Højvangen og Vinkeldamsvej møder du en form for byliv med de muligheder det indebærer, herunder idræt, kultur, oplevelser, udflugter, sang og musik, årstidsbestemte aktiviteter, sansemotorik og bevægelse.

På Gydevej indgår du i diverse arbejdsopgaver, store som små, i forskellige værksteder. Det er suppleret med masser af udeliv og fokus på identitet gennem arbejdet, årstidsbestemte aktiviteter, fysisk aktivitet, idræt, bevægelse og motion.

Yderligere information 

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud

Læs mere på Center for Job og Oplevelses hjemmeside

Center for Job og Oplevelse på Tilbudsportalen

Kontakt
Center for Job og Oplevelse
Højvangen 11, 3060 Espergærde
/ Gydevej 17, Esbønderup, 3230 Græsted
Tlf. 49 28 48 48 
E-mail: mail@cfjoo.dk Center for Job og Oplevelse

Højvangen 11

3060 Espergærde

Tlf.: 49 28 48 03

Gydevej 17, Esbønderup

3230 Græsted

Tlf.: 49 28 48 03