Støttemuligheder efter Serviceloven

Hvis du har en funktionsevnenedsættelse kan du måske have behov for ledsagelse, BPA eller støtte til merudgifter.

Kontakt en rådgiver i Center for Særlig Social Indsats for at få råd og vejledning og eventuelt ansøge om støtte. Ledsagerordning og merudgifter kan du søge om via selvbetjening (links i de grønne bokse).

Ledsageordning

Læs her om ledsagelse og hvordan du kan ansøge om ledsagerordning efter Servicelovens § 97.

Helsingør Kommune har en aftale med Granbohus, som formidler ledsagelse efter § 97.

Såfremt du bor i botilbud, hvori der indgår ledsagelse efter Servicelovens § 97, så skal denne modregnes i den ledsagelse, du kan få fra Granbohus.

Det er myndigheden i Center for Særlig Social Indsats, som afgør hvorvidt du er i målgruppen for ledsagelse. Du kan læse mere om målgruppen i kvalitetsstandarden for ledsagelse.

Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet. Brug selvbetjeningløsningen nedenfor til at ansøge om ledsagelse eller betaling til udgifter til befordring i forbindelse med ledsagelse.

Søg om ledsagelse

Søg om betaling af udgifter til befordring mv. (Ledsageordning)

Se kvalitetsstandard for ledsagelse efter § 97 i Helsingør Kommune.

Specialundervisning for voksne

Læs mere om specialundervisning for voksne, samarbejde med Kommunikationscentret og find link til kvalitetsstandard.

Specialundervisning for voksne er tilbud til borgere, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og derfor har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning. Undervisningen skal give mulighed for at indlære nye strategier og metoder, der skal kompensere for funktionsnedsættelsen.

Helsingør Kommune samarbejder primært med Kommunikationscentret i Hillerød, som tilbyder undervisning til borgere med vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade, synshandicap, hørehandicap, stemmehandicap eller stammehandicap. 

Læs mere om Kommunikationscentret

Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder - herunder for specialundervisning

 

 

Borgerstyret personlig assistance

Læs her kvalitetsstandard og brugerhåndbog om Borgerstyret personlig assistance.

Hvis du er i målgruppen kan du, med BPA-ordningen (Borgerstyret personlig assistance), selv ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. 

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for BPA

Se brugerhåndbog om Servicelovens § 96

Læs mere på Borger.dk

 

 

Merudgifter (§ 100)

Læs her fra borger.dk om ansøgning om tilskud til dækning af merudgifter efter Servicelovens § 100.

Ansøg gennem borger.dk ved at trykke på linket i den grønne boks herunder. 

 


Lov om social service

Det specialiserede socialområde reguleres primært af Lov om social service.

Læs serviceloven
Rusmiddelbehandling for voksne over 25 år

Hvis du, eller en du kender, har et bekymrende forbrug af rusmidler, kan du kontakte Helsingør Rusmiddelcenter for råd og vejledning samt eventuel behandling.

Rusmidler
Rusmiddelbehandling for unge under 25 år

Helsingung er et rådgivnings- og behandlingstilbud til unge under 25 år, som har et for stort alkohol-, stof- eller hashforbrug. 

Helsingung - rådgivning om rusmidler

Center for Særlig Social Indsats

Visitation og Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk