Ledsageordning

Læs her om ledsagelse og hvordan du kan ansøge om ledsagerordning efter Servicelovens § 97.

Helsingør Kommune har en aftale med Granbohus, som formidler ledsagelse efter § 97.

Såfremt du bor i botilbud, hvori der indgår ledsagelse efter Servicelovens § 97, så skal denne modregnes i den ledsagelse, du kan få fra Granbohus.

Det er myndigheden i Center for Særlig Social Indsats, som afgør hvorvidt du er i målgruppen for ledsagelse. Du kan læse mere om målgruppen i kvalitetsstandarden for ledsagelse.

Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet. Brug selvbetjeningløsningen nedenfor til at ansøge om ledsagelse eller betaling til udgifter til befordring i forbindelse med ledsagelse.

Søg om ledsagelse

Søg om betaling af udgifter til befordring mv. (Ledsageordning)

Se kvalitetsstandard for ledsagelse efter § 97 i Helsingør Kommune.Center for Særlig Social Indsats

Visitation og Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk