Beskæftigelse og uddannelse

Læs om de tilbud om beskæftigelse eller uddannelse under særlige vilkår, der er til dig, som har særlige behov.

Her kan du læse om beskyttet beskæftigelse og uddannelse, hvis du har et særligt behov (også kaldet STU - særligt tilrettelagt uddannelsesforløb).

Du kan også finde links til information om fleksjob og job med løntilskud.

Beskyttet beskæftigelse

Du kan søge om beskyttet beskæftigelse, hvis du er tilkendt førtidspension.

CABAS

Helsingør har forskellige kommunale tilbud om beskyttet beskæftigelse, som alle er organiseret under CABAS. 

Hvad kan du arbejde med?

Du kan blandt andet arbejde inden for følgende områder: 
Tekstil, grafisk, snedkeri, metal, medie, reception, køkken, pedelservice, rengøringsservice, arbejds- og udeliv, grøn have service. Vi har både interne og eksterne værksteder.

Mere information

CABAS' hjemmeside

Kvalitetsstandard for § 103 beskyttet beskæftigelse

CABAS på Tilbudsportalen

Måske er du i stedet i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud? Læs mere om vores aktivitets- og samværstilbud

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er et tilbud til dig, som ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse på grund af en funktionsnedsættelse.

Målgruppe

Unge i alderen 16 til 25 år, der af forskellige årsager ikke er parate til eller i stand til at påbegynde en almindelig ungdomsuddannelse. Det kan eksempelvis være unge med generelle indlæringsvanskeligheder, lettere psykiatriske problemstillinger, ordblindhed, opmærksomhedsforstyrrelser, eller andre specifikke problemstillinger. 

CABAS

CABAS i Helsingør Kommune tilbyder særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge.

Mere information

Læs mere om STU-mulighederne på CABAS

Se kvalitetsstandard for STU

Fleksjob og job med løntilskud

Find henvisninger til sider om job med løntilskud og læs om andre jobs med særlig vilkår i Helsingør Kommune.

Hvis du har en psykisk lidelse eller et handicap, der gør, at du ikke kan arbejde på helt ordinære vilkår, kan du tale med din rådgiver i Jobcentret. 

Læs mere under Job og Ledighed

Der findes en række job med særlige vilkår i de forskellige sociale tilbud i Helsingør Kommune, bl.a. på SPUC og CAPAS.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Hvis du vil læse mere om for eksempel sygedagpenge, uddannelse og fleksjob.

Arbejdsliv og ledighed
Headspace

Er du mellem 12 og 25 år, og har du brug for nogen at tale med? Om bolig, angst, kærester, ensomhed, job eller noget helt andet? Så chat, skriv, ring eller kom forbi Headspace Helsingør. Helt anonymt.
Tlf. 53 73 30 10. 
Mail: helsingor@headspace.dk

Link til Headspace
Snak om hash

Tag snakken med din teenager om hash. Tag initiativet, lyt og vær nysgerrig.

Bliv klædt på med viden om hash og gode råd til samtalen

Læs mere på snakomhash.dk

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk (ingen personfølsomme oplysninger)