Boligfællesskabet Anna Anchers Vej

Socialpædagogisk Udviklingscenter (SPUC) driver Boligfællesskabet Anna Anchers Vej, hvor personalet yder socialpædagogisk støtte.

Målgruppe

Voksne borgere med udviklingshandicap, som kan klare sig i eget hjem, med den støtte et boligfællesskabs beboere hver især giver hinanden, når der samtidig er personale til rådighed til socialpædagogisk vejledning jf. § 85.

Indhold

Med udgangspunkt i din handleplan og dine ønsker og behov skal du samarbejde med personalet om at finde systemer og struktur, så du kan klare mest muligt selv. 

Boliger

Anna Anchersvej 1-21 er opført efter Almenboligloven § 105, stk. 2.

Flere oplysninger

SPUCs hjemmeside 

Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Se kvalitetsstandarder for tilbud til voksne med særlige behov. Her er beskrevet visitation, ydelser og serviceniveau.

Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Boligfællesskabet Anna Anchers Vej

Anna Anchers Vej 1-21

3000 Helsingør

Tlf. 49 28 34 30