Boligfællesskabet Vinkeldamsvej

Socialpædagogisk Udviklingscenter (SPUC) driver Boligfællesskabet Vinkeldamsvej, hvor personalet yder socialpædagogisk støtte.

Målgruppe

Voksne borgere med udviklingshandicap, som kan klare sig i eget hjem, med den støtte et boligfællesskabs beboere hver især giver hinanden, når der samtidig er personale til rådighed til socialpædagogisk vejledning jf. § 85. 

Indhold

Med udgangspunkt i din handleplan og dine ønsker og behov skal du samarbejde med personalet om at finde systemer og struktur, så du kan klare mest muligt selv. 

Boliger

Vinkeldamsvej er opført efter Almenboliglovens § 105, stk. 2.

Flere oplysninger

SPUCs hjemmeside

Boligfællesskabet Vinkeldamsvej

Vinkeldamsvej 10

3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 34 30