Broen - et afklaringstilbud for unge

Broen er et afklaringstilbud for borgere med psykiske lidelser og består både af et botilbud og socialpædagogisk støtte til unge i ejet hjem.

Målgruppe

Unge i alderen 18-25 år med psykosociale udfordringer, som har brug for afklaring i forhold til fremtidig bolig, uddannelse og/eller arbejde.

Indhold 

Personalet samarbejder med dig om at afklare hvilke ressourcer, du har, og støtter på din vej til at blive i stand til at mestre eget liv. Afklaringsforløbet varer typisk et halvt til et helt år, med mulighed for forlængelse.

På Broen er der plads til fire unge. Derudover samarbejder personalet også efter § 85 med et varierende antal unge, som bor i egen bolig rundt omkring i byen.

Boliger

Broen ligger på Kronborgkollegiet på Rasmus Knudsensvej i Helsingør.

Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Se kvalitetsstandarder for tilbud til voksne med særlige behov. Her er beskrevet visitation, ydelser og serviceniveau.

Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Bofællesskabet Broen

Rasmus Knudsens Vej 11-29
3000 Helsingør