Bofællesskabet Karetmagervej

Bofællesskabet Karetmagervej er et bofællesskab, hvor ældre borgere med psykiske lidelser kan modtage socialpædagogisk støtte.

Målgruppe

Ældre borgere over 55 år med psykiske lidelser.

Indhold

Samarbejdet mellem dig og personalet udgangspunkt i din handleplan og andre ønsker og mål. I Bofællesskabet Hesteskoen lægger personale og beboere stor vægt på beboerindflydelse og på hvordan fællesskabet skal fungere. Hver eftermiddag er der kaffe/te i fællesrummet. Herudover er der forskellige aktiviteter såsom stolegymnastik, kortspil, quiz, avislæsning, bagning m.m.

Boliger 

Der er 10 almennyttige boliger på 74 kvadratmeter med eget trinettekøkken og bad. Der er også et fællesrum.

 

Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Se kvalitetsstandarder for tilbud til voksne med særlige behov. Her er beskrevet visitation, ydelser og serviceniveau.

Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Hesteskoen

Karetmagervej 63-73

3100 Hornbæk

Tlf. 49 28 11 17