Kronborg Kollegiet

Kronborg Kollegiet har 16 boliger til unge med nedsat funktionsevne, som er ved at tage en ungdomsuddannelse.

Målgruppe

Unge med funktionsevnenedsættelser, som er i gang med en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Indhold

Når du bor i en bolig målrettet unge i STU-forløb vil du kunne samarbejde med socialpædagogisk personale om træning og vejledning i at kunne klare dig selvstændigt i dit bolig-, uddannelses-, arbejds- og fritidsliv, inden for rammer som fremmer mest mulig inklusion i det almene samfundsliv.

Boliger

Boligerne er almindelige kollegieværelser på Kronborgkollegiet, men i en særlig afdeling, hvor du og andre unge med særlige behov har mulighed for at indgå i socialpædagogisk vejledning.

Flere oplysninger

Hjemmeside for Center for Job og Oplevelse

 

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Unge med særlige behov har mulighed for at få en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Se kvalitetsstandarder for tilbud til voksne med særlige behov. Her er beskrevet visitation, ydelser og serviceniveau.

Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Kronborg Kollegiet

Rasmus Knudsensvej 31

3000 Helsingør

Tlf. 49 28 48 48