Opgangsbofællesskabet Sudergade

Opgangsbofællesskabet Sudergade er et midlertidigt botilbud i Helsingør for borgere med psykiske lidelser.

Målgruppe

Borgere med psykiske lidelser, der i stor udstrækning er selvhjulpne, men har behov for socialpædagogisk støtte til personlige, praktiske og sociale forhold.

Indhold 

Samarbejdet mellem dig og personalet tager udgangspunkt i din handleplan, mål, ønsker og behov. På ugentlige beboermøder fastsættes rammerne i dagligdagen, udflugter, spiseaftener, bioture m.m.

Boliger

Opgangsbofællesskabet Sudergade ligger i et byhus i Helsingør på tre etager uden elevator. Der er syv lejemål, hvoraf det ene ligger i baghuset. Lejlighederne er på to værelser med køkken og bad, og derudover har du som beboer mulighed for at benytte fællesstuen i kælderen. 

Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Se kvalitetsstandarder for tilbud til voksne med særlige behov. Her er beskrevet visitation, ydelser og serviceniveau.

Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Opgangsbofællesskabet Sudergade

Sudergade 30

3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 30 67