Opgangsbofællesskabet Wisborg

Opgangsbofællesskabet Wisborg er et midlertidigt botilbud i Helsingør for borgere med psykiske lidelser.

Målgruppe

Borgere med psykiske lidelser, der i stor udstrækning er selvhjulpne, men har behov for socialpædagogisk støtte til personlige, praktiske og sociale forhold.

Indhold

Samarbejdet mellem dig og personalet tager udgangspunkt i din handleplan, mål, ønsker og behov. På ugentlige beboermøder fastsættes rammerne i dagligdagen, udflugter, spiseaftener, bioture m.m.

Boliger

Wisborg er en stor villa med have lidt uden for centrum af Helsingør og med udsigt over Øresund. Wisborg indeholder seks boliger med hver to værelser, eget køkken og bad. Heraf er den ene en delelejlighed. 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Se kvalitetsstandarder for tilbud til voksne med særlige behov. Her er beskrevet visitation, ydelser og serviceniveau.

Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Opgangsbofællesskabet Wisborg

Sdr. Strandvej 29

3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 30 67