Boligerne Anna Anchers Vej 23-42

Her kan du læse om Boligerne Anna Anchers Vej - et længerevarende botilbud for borgere med udviklingshandicap under SPUC Helsingør.

Målgruppe

Borgere med udviklingshandicap, som har brug for støtte og hjælp i løbet af dagen og mulighed for at tilkalde hjælp om natten.

Indhold 

Når du bor på Anna Anchers Vej skal du - med udgangspunkt i din handleplan - sammen med personalet finde ud af hvordan de bedst kan støtte og vejlede dig i dagligdagen, og hvilke områder, du har behov for støtte til. 

Boliger
Boligerne er opført efter Almenboliglovens § 105, stk. 2 og Servicelovens § 83 og 85.

Flere oplysninger

SPUCs hjemmeside

Boligerne Anna Anchers Vej 23-43

Anna Anchers Vej 23-43

3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 44 28