Boligerne Vinkeldamsvej

Her kan du læse om Boligerne Vinkeldamsvej - et længerevarende botilbud for borgere med udviklingshandicap, som hører under SPUC.

Målgruppe

Borgere med udviklingshandicap, som har brug for støtte og hjælp i løbet af dagen og mulighed for at tilkalde hjælp om natten. 

Indhold 

Når du bor i Boligerne på Vinkeldamsvej skal du - med udgangspunkt i din handleplan - sammen med personalet finde ud af hvordan de bedst kan støtte og vejlede dig i dagligdagen, og hvilke områder, du har behov for støtte til. 

Boliger 

Boligerne er opført efter Almenboliglovens § 105, stk. 2 og ydelsen gives efter Servicelovens § 83 og 85. 

Yderligere information

SPUCs hjemmeside

Boligerne Vinkeldamsvej

Vinkeldamsvej 12-19

3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 19 12