Pensionatet i Hornbæk

Pensionatet i Hornbæk er en boform for hjemløse jf. Servicelovens § 110.

Målgruppe

Borgere med særlig sociale problemer som ikke har - eller ikke kan opholde sig i - egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Indhold 

På Pensionatet samarbejder du med personalet målrettet for at finde en egnet bolig til dig. Samtidig vil personalet støtte op om at du kan finde beskæftigelse, få styr på din økonomi og få behandling for eventuel sindslidelse eller misbrug.

Boliger

Pensionatet er smukt beliggende ved strand og skov i en gammel velholdt herskabsvilla med stue, første og anden sal. Der er 10 værelser med fælles bad/køkken og samlingstue på hver etage. 
Det ene værelse benyttes som akutplads/indslusningsplads.

Tilhører du målgruppen?

Du kan blive skrevet op til Pensionatet hvis du tilhører målgruppen. 

Hjemløsestrategien

Pensionatet er med i Hjemløsestrategien. Hjemløsestrategien er en national indsats mod hjemløshed. Læs mere om projektet.

Læs mere om Pensionatet

Læs mere om mulighederne for støtte, hvis du er hjemløs

 

Se kvalitetsstandard for boformer til hjemløse

 

Midlertidigt husvild?

Helsingør Kommune kan i nødstilfælde hjælpe med en lejebolig enten i form af en almen bolig hos boligselskaberne eller en kommunal bolig.

Akut bolig

Pensionatet i Hornbæk

Per Bjørns Vej 20 A

3100 Hornbæk

Tlf.: 25 51 23 51