Henvisning til sociale tilbud i Helsingør

Hvis du vil søge om støtte efter Servicelovens voksenparagraffer, skal du kontakte en rådgiver i myndighedsafdelingen i Center for Særlig Social Indsats.

Langt de fleste af Helsingør Kommunes tilbud til voksne med særlige behov kræver visitation.

Du kan få råd og vejledning og ansøge om visitation til botilbud, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, uddannelse og socialpædagogisk støtte hos rådgiverne i Visitation og Indsats i Center for Særlig Social Indsats. Rådgiveren vil vurdere om du er i målgruppen for et tilbud og vil sammen med dig og et eventuelt tilbud vurdere hvilke mål, der skal sættes for det samarbejde, du og tilbuddet skal i gang med.

Hvis du er borger i Helsingør Kommune, skal du kontakte Center for Særlig Social Indsats, Visitation og Indsats. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Se svarfrister for henvendelser til Helsingør Kommune

Lov om social service

Det specialiserede socialområde reguleres primært af lov om social service.

Læs serviceloven
Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Se kvalitetsstandarder for tilbud til voksne med særlige behov. Her er beskrevet visitation, ydelser og serviceniveau.

Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk (ingen personfølsomme oplysninger)