Hjemløs

Helsingør Kommune har en række indsatser målrettet hjemløse i kommunen. Her et kort rids af kommunens indsats for de hjemløse.

Helsingør Kommunes tilbud til hjemløse

Helsingør Kommune har en række indsatser rettet mod borgere, som er ramt af hjemløshed:

  • Housing First - ICM-metoden: Helsingør Kommune har siden december 2014 været med i Hjemløsestrategien, og med ud­gangspunkt i Pensionatet i Hornbæk bruger medarbejderne Housing First-tilgangen og ICM-metoden, der bl.a. går ud på, at hjemløse borgere hurtigst muligt kommer i egen bolig, og samtidig får socialpæ­dagogisk støtte til at beholde boligen.
  • Midlertidigt herberg: Kommunen har etableret et midlertidigt herberg med fire pladser i portnerboligen ved Petersborg på Nordre Strandvej.
  • Pensionatet i Hornbæk: Helsingør Kommune har 11 herbergspladser på Pensionatet i Hornbæk.
  • Skæve boliger: Kommunen er ved at etablere seks ’skæve boliger’, som vi forventer klar i sommeren 2018.

Samarbejde med civilsamfundet

Derudover samarbejder Helsingør Kommune med civilsamfundet for at imødekomme de hjemløse borgeres behov:

  • Frelsens Hær aftencafé og nødherberg: Kommunen giver tilskud til aftencafé og nødherberg i de kolde vintermåneder.
    Kirkens Korshær, Stubben
    : Kommunen giver tilskud til værestedet Stubben, der både sørger for distribution af varmt tøj og for tag over hovedet til byens hjemløse.

Hvad gør jeg, hvis jeg mangler et sted at sove?

Pensionatet i Hornbæk, SKP-teamet og Visitation og Indsats i Helsingør Kommune samt Stubben og Frelsens Hærs nødherberg kan alle rådgive om ledige herbergspladser i nærområdet. 

Udsatterådet

Helsingør Kommune har nedsat et udsatteråd med borgere, politikere og repræsentanter fra tilbuddene i Helsingør. Rådet rådgiver politikerne i sager, som berører kommunens mest udsatte borgere. 

Gå til Udsatterådets side og se mere. Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk 
sikkerpost.ssi@helsingor.dk