Hjemløs

Helsingør Kommune har en række indsatser målrettet hjemløse i kommunen. Her et kort rids af kommunens indsats for de hjemløse.

Helsingør Kommunes tilbud til hjemløse

Helsingør Kommune har en række indsatser til dig, hvis du er ramt af hjemløshed:

  • Housing First - ICM og CTI-metoderne: Helsingør Kommune har siden december 2014 været med i Hjemløsestrategien, og med udgangspunkt i Pensionatet i Hornbæk bruger medarbejderne Housing First-tilgangen. Nogle medarbejdere samarbejder med dig ud fra ICM-metoden, der bl.a. går ud på, at du hurtigst muligt kommer i egen bolig, og samtidig får socialpædagogisk støtte til at beholde boligen. Andre arbejder med CTI-metoden, som er et struktureret forløb, der er opdelt i tre faser af hver tre måneders varighed med faldende støtte efterhånden som du er rustet til at klare dig selv.
  • Midlertidigt herberg: Kommunen har etableret et midlertidigt herberg med to pladser i portnerboligen ved Petersborg på Nordre Strandvej.
  • Pensionatet i Hornbæk: Helsingør Kommune har 10 herbergspladser på Pensionatet i Hornbæk. 
  • Natherberg i Porten: Helsingør Kommunes natherberget i Portnerboligen på Ndr. Strandvej 3B åbner 15. december og har fire pladser.
  • Skæve boliger: Kommunen har seks ’skæve boliger'.

Samarbejde med civilsamfundet

Derudover samarbejder Helsingør Kommune med civilsamfundet for at imødekomme dine behov, hvis du er hjemløs:

  • Kirkens Korshær, Stubben: Kommunen giver tilskud til værestedet Stubben, der både sørger for distribution af varmt tøj og for tag over hovedet til byens hjemløse.

Hvad gør jeg, hvis jeg mangler et sted at sove?

Pensionatet i Hornbæk, SKP-teamet og Visitation og Indsats i Helsingør Kommune og Stubben kan alle rådgive om ledige herbergspladser i nærområdet. 

Udsatterådet

Helsingør Kommune har nedsat et udsatteråd med borgere, politikere og repræsentanter fra tilbuddene i Helsingør. Rådet rådgiver politikerne i sager, som berører kommunens mest udsatte borgere. 

Gå til Udsatterådets side og se mere

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk (ingen personfølsomme oplysninger)