Hvordan kan jeg få hjælp?

Her kan du læse om hvordan du kan få hjælp, hvis du har psykisk eller fysiske udfordringer eller sociale problemer.

Hvis du har psykiske eller sociale udfordringer, og har brug for hjælp eller én at tale med...

... så kan du besøge rådgivningen i Café Vinkeldammen på Vinkeldamsvej 11, 3000 Helsingør. Medarbejderne her byder gerne på en kop kaffe og rådgivning i store og små forhold, der udfordrer din hverdag. De kan ligeledes hjælpe dig med at finde frem til kommunale tilbud samt aktiviteter og fællesskaber i civilsamfundet. 

Rådgivningen i Café Vinkeldammen har åbent
tirsdag 10.00-12.00 
torsdag 12.30-14.30  

Læs mere om Café Vinkeldammens øvrige tilbud her

Hvis du vil søge om støtte efter Servicelovens voksenparagraffer...

... så skal du kontakte en rådgiver i myndighedsafdelingen i Center for Særlig Social Indsats. En stor del af Helsingør Kommunes tilbud til voksne med særlige behov kræver nemlig, at du har en 'visitation'.

Du kan ansøge om visitation til botilbud, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, uddannelse og socialpædagogisk støtte hos rådgiverne i Visitation og Indsats i Center for Særlig Social Indsats. Rådgiveren vil vurdere om du er i målgruppen for et tilbud og vil sammen med dig og et eventuelt tilbud vurdere hvilke mål, der skal sættes for det samarbejde, du og tilbuddet skal i gang med.

Se svarfrister for henvendelser til Helsingør Kommune

Hvis du har et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol eller stoffer

... så har kommunen forskellige muligheder for samtaler og behandling. 

Læs om mulighederne for rusmiddelbehandling her

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Lov om social service

Det specialiserede socialområde reguleres primært af lov om social service.

Læs serviceloven
Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Se kvalitetsstandarder for tilbud til voksne med særlige behov. Her er beskrevet visitation, ydelser og serviceniveau.

Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk (ingen personfølsomme oplysninger)