Indsatser på socialområdet

Læs om større indsatser på socialområdet.

Projekt Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet

Hvordan kan vi bedst sætte tidligt ind og hjælpe mennesker, som har psykiske udfordringer - og sikre, at de ikke vokser sig større? Peer-partnerskabet har et bud: Gruppetilbud ledet af frivillige peers (altså mennesker, som selv har haft erfaringer med psykiske udfordringer). Fokus er på hverdagslivet og på at blive en del af et fællesskab - både i gruppen og i civilsamfundet. Helsingør Kommune er partnerkommune sammen med København og Fredericia.

Læs mere om projektet 

Helsingbo

Vi skal forebygge, at unge bliver hjemløse. Det arbejder indsatsen Helsingbo på - samtidig med at kommunen sammen med Socialstyrelsen og PwC øver sig i at regne på den økonomiske gevinst ved at investere i sociale indsatser. I Helsingbo får de unge støtte til at kunne klare sig selv, styre økonomi og komme i job eller uddannelse. Forudsætningen for alt dette er, jf. Housing First-tilgangen, at de har et trygt sted at bo.

Læs mere om Helsingbo

 

Projekt Virksomme Gruppeindsatser

Fra 2017 til 2020 har Socialpædagogisk Vejledning deltaget i et udviklingsprojekt sammen med Socialstyrelsen. Målet er at finde, udvikle og beskrive virksomme indsatser, hvor mennesker kan få socialpædagogisk støtte i en gruppe frem for individuelt. Formålet med grupperne er, at deltagerne trives bedre, får brug for mindre hjælp og bliver socialt inkluderet. De gruppeindsatser, der er med fra Helsingør, er Kvindenetværksgruppen, Yngregruppen, Brugerstyret gruppe +30 og ADHD-gruppen.

Læs mere om projektet 

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer