Indsatser på socialområdet

Her kan du læse om større indsatser på socialområdet.

Veje ind i fællesskaber

Center for Særlig Social Indsats og Center for Kultur, Turisme, Idræt og Medborgerskab har indgået et samarbejde. Samarbejdet handler om at fremme inddragelse og samarbejde med forenings- og erhvervsliv i Helsingør for derved at åbne samfundets fællesskaber mere for borgere, som har særlige behov. Som et led i dette samarbejde, og for at skabe ny viden og løsninger, afholder vi i fællesskab en temadag med titlen ”Veje ind i fællesskaber” d. 25. april 2018.

Deltagerne er borgere fra Helsingør, medarbejdere fra Helsingør Kommune og frivillige fra foreningslivet. 

Se invitation og program 

Peer-indsats

Helsingør Kommune har været en del af en indsats, som handler om at ansætte og uddanne tidligere brugere af psykiatrien, så de kan støtte andre i at komme sig. De andre partnere er Region Hovedstadens Psykiatri, Det Sociale Netværk og Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden samt København og Rudersdal Kommune. "Det overordnede mål er at skabe håb og tro på, at man kan komme sig af en psykisk sygdom, og at man selv har ansvaret for sin recoveryproces”, siger Klavs Serup Rasmussen, der er projektleder for partnerskabsprojektet i Region Hovedstaden.

Ansættelse af peer-støtter

Mange mennesker har haft psykiske vanskeligheder tæt inde på livet og er efterfølgende kommet sig. Udtrykket ”peer-støtte” bruges om personer, der udtrykkeligt er ansat til at inddrage deres egne erfaringer med psykiske vanskeligheder og recoveryprocesser, til gavn for andre, der lever med en psykisk lidelse og har brug for støtte til at komme sig. Meningen er, at peer-støtterne skal anvende deres egne erfaringer med psykiske vanskeligheder til gavn for andre. Når de bliver ansat, får de mulighed for at tage en peer-uddannelse, så de bliver rustet til at yde individuel støtte eller gennemføre gruppeforløb. Begge former for støtte bidrager til at borgeren bliver i stand til at meste sin lidelse og have et godt hverdagsliv.

Læs centerchef Charlotte Aagaards artikel "Peer-støtter forvandler sårbare til rollemodeller" fra Kommunen.dk d. 8. februar 2018

Se Helsingør Kommunes plan for peer-arbejdet

Læs om peer-projektet på peerstøtte.dk

Hjemløsestrategien

Helsingør Kommune er med i hjemløsestrategien for at nedbringe antallet af hjemløse i byen. Helsingør Kommune anvender ’Housing First-tilgangen’, som går ud på, at hjemløse borgere får en bolig hurtigt, og at kommunen samtidig yder socialpædagogisk støtte. Dermed har borgeren en tryg base og øget mulighed for at udvikle sig og komme i uddannelse eller beskæftigelse.

I Helsingør Kommune udgår arbejdet fra Pensionatet i Hornbæk, som er kommunens § 110-boform for borgere i hjemløshed. Men flere af kommunens centre arbejder sammen for at få projektet til at lykkes og sikre, at borgerne får en god og helhedsorienteret service, når de kontakter kommunen. 

Læs mere om hjemløsestrategien på Socialstyrelsens hjemmeside

Se den seneste Nationale hjemløsetælling fra uge 6, 2017

 

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus
Familie- og Naturoplevelser Nyruphus

Besøg Familie- og Naturoplevelser Nyruphus, som Center for Job og Oplevelse driver sammen med deres partnere.

Besøg hjemmesiden